Beste cursisten en belangstellenden


Wij kijken eralvast naar uit jullie terug te kunnen ontvangen in

de galerie vanaf sptember.


Er was een inhaal les voorzien op 9/09/2020 voor de mensen die in maart vroegtijdig zijn moeten stoppen door de coronamaatregelen

Deze inhaalles les wordt verplaatst naar 30/09/2020.


De start van de nieuwe cursussen wordt nog steeds voorzien op 23/09.


De data van de nieuwe lessenreeks ANGLAISE  2é jaars

en beginners :

Woensdagavond 23/9   7/10   21/ 10   4/11  18/11  9/12 


Inschrijven voor deze cursus kan door betaling van € 120,- op rekening van :Kunstkring Lazernij BE13 7331  3311 4039


Met vriendelijke groeten,


Rita Caluyn 

Zwelschrift en copperplate zijn namen die gebruikt worden voor dit sierlijke handschrift maar toch een totaal verschillende schrijf techniek vragen.


Ter vervanging van de spitse gesneden ganzenveer worden pas in 1820 stalen spitse pennen massaal geproduceerd door Joseph Gillot in Engeland.


Bij zwelschrift werken we met een hellingshoek van 54 gr.


Het schrijven met de spitse pen berust op wisselende druk op de pen .